gugel u transu

13 Nov 2017

Stanina kuća

A capella verzija Milkine kuće sa prilagođenim tekstom; interna doskočica u pauzi snimanja radio drama Kumovi HN 2001:


alt.play►💔 Milan se u međuvremenu preselio u Baošiće, gdje se i danas prisjeća Stane... i stana u Bijeloj.


# Radio Država