gugel u transu

1 Mar 2017

"ELECTRIC DOYKA" PRESTALA SA RADOM!?

Neugodna vijest za sve koji prate Psihodramu i #alteravanground uopšte. Međutim, vjerujemo da je u pitanju manji kuršlus, a možda i neka nova KPt strategija.
Ko je nestrpljiv da čeka rasplet i eventualno finale, može čuti djelimičnu montažu - minut demo:

album New Folder (2016/18)