gugel u transu

24 Feb 2014

Buldožer - Okrutni bogovi istoka (finale)

Sa albuma "izlog jeftinih slatkiša", odvojen posljednji dio pjesme.
Autori: Boris Bele/Borut Činč (muzika) i Marko Brecelj (tekst). Recituje Davor Slaming.
evo i komplet stvar preko tuba:u stvari, evo i komplet album