gugel u transu

9 Nov 2016

S5 tisti ritmi isti! (Znova mix)*



komadić nečega iz demo radova za drugi po redu album, New Folder (HN Saunter '16/18)

a ovde se može čuti sa prethodnog - Nova Mehanika  >> f
koji se takođe dorađuje, povremeno.

NIKAD NIJE GOTOVO
!
_________________________________________________


* naslov je na slo, a u prevodu na yugoslužbeni glasi: Opet oni isti ritmovi (Ponovo miks)



addodatak:
10ak dana kasnije, izašlo i na tubetu -


još nije u distribuciji, ali ima vremena... ionako je ispred vremena.