gugel u transu

2 Nov 2015

Śaobab: 9 traka spojenih u 1

Synth/klavirist iz Herceg Novog, Savo Babović.

player 1
player 2
 


Topla1, fotoizvor: Radio Jadran
• Na gitari gostuje Goran Hinić
• Montage za Amare: Zvuko Džumbus, Sarkofag 2015.

plus g+ pride ...                 skoroimenjački: