gugel u transu

25 Apr 2015

Šabi Romantiko: UANTU AJLAVJU


žanr: tvrdi disko
stihovi i melodija: Šabi Romantiko
instrumenti i aranžman: Goran Šećerbregović

vidjeti i za foto, za sada jedna iz privatnog albuma, u krugu najbližih:

napomena: to je klub verzija, sa malo isturenijim vokalom; naknadno će se dodati i...
"radijska" recimo.

© KPt'HN/TAP Spektakulada, Herceg Novi

# alteravanground

26.sept'15: jutros legao i tub -