gugel u transu

1 Feb 2013

Strahinja, i to VIŠNJIĆprogramiran mu tisnu...
 
(faza 3)a tisna se zove "kapetane"