gugel u transu

1 Feb 2013

Strahinja, i to VIŠNJIĆ















programiran mu tisnu...
 
(faza 3)



a tisna se zove "kapetane"